About me

Things you should know about me, or maybe not?

1946 yılında İstanbul’da doğdu.1964 yılında Vefa Lisesini bitirdi. Aynı yıl İstanbulÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine girdi,1970 yılında mezun oldu.Genel Cerrahi İhtisasına aynı kurumun II Cerrahi Kliniğinde başladı,1975 yılında Genel Cerrah Ünvanını aldı.Vatani görevini Gelibolu 100 yataklı Asker Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak yaptı.1979 senesinde İngiliz Kültür Heyetinin (BMC) özel bursunu kazanarak Cambridge Üniversitesi Addenbrookes Hastanesinde Registrar Surgeon olarak çalışmaya başladı. Bu süreç içinde böbrek ve karaciğer transplantasyonu konusunda araştırmalar yaptı. 1981’ deÜniversite Doçenti Ünvanını kazandı.İstanbulÜniversitesinde görevine devam eden Türel,1985 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1980 yılından itibaren İstanbulÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Biriminin kurulumunda görev aldı. 1994 ‘den başlayarak 4 yıl süreyle İlk ve Acil Yardım Anabilim dalının başkanlığını yaptı.1995 yılında ilk Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresini düzenledi ve Başkanlığını yaptı. Bundan sonra her iki yılda bir tekrarlanan bu kongrenin 2 ve 3üncüsünde de kongre başkanlığını sürdürdü.İlk kongre sürecinde yayınlamaya başladığı Ulusal Travma Dergisinin editörlüğünü 5 yıl süreyle üstlendi.Gerek kongre, gerekse dergi yayınları uluslararası düzlemde halen başarıyla sürdürülmektedir.1996 yılında kurduğu Ulusal Travma ve Acil Cerrahi derneğinin 1120 üyesi vardır. Muntazam bölgesel toplantıları, Travma ve Resüsitasyon Eğitim kursları (TRK) günümüzde devam etmektedir.2000-2004 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonunda Sağlık Kurulu Başkanlığı yapan Türel'in 70’ i aşkın yerel ve uluslar arası düzeyde yayınlanmış bilimsel yayını, genel cerrahi ve transplantasyon konusunda yazılmış 5 kitabı vardır .İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.Üst düzey fotografçılığı ile ilintili olarak ikisi yurt dışında 11 görsel sergi gerçekleştirmiştir.Müfredat içi olmak kaydıyla tıpöğrencilerine Mesleki Fotoğrafçılık dersleri vermektedir.2002 yılından beri Türkiye AnıtÇevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı şerefüyesi ve yönetim kurulu azasıdır. 2014 yılında Emekli olmuştur

Evli,Bilgisayar Mühendisi ve Güzel Sanatlar mezunu iki oğlu vardır.

Born in İstanbul , 1946. Vefa High School1964.Graduated from University of Istanbul Medical Faculty in 1970. Specialized in General Surgery :1975. University of Cambridge Addenbrookes Hospital. (Registrar Surg.): 1979. Professor in General Surgery :1985. Director of Trauma And  Emergency Surgery Department in İstanbul Medical Faculty:1994-1998. Founder of the National Trauma and Emergency Congress, 1995.Founder and Editor of the Turkish Journal of Trauma 1995-2001.Director of the Health Dept.Turkish National Football Assoc.2000-2004, Photographer . 11 personal exhibitions. Retired on 2013.